• marketing@meteo-centar.hr
  • +385 1 3096 055
  • Negovečka ulica 22

Naziv projekta

Određivanje PBL sheme numeričkog modela (broj ugovora KK.03.2.2.03.0077)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kratki opis projekta

U svrhu izbora alternativnih shema numeričkog modela istraživanje će se izvršiti na dovoljnom broju specifičnih izoliranih slučajeva vjetra (poput bure i juga), simuliranih konfiguracijama modela, međusobno različitim, s obzirom na PBL sheme te usporedbom izlaza modelskih konfiguracija s podacima mjerenja. Na taj je način moguće odabrati one PBL sheme koje će dati najoptimalnije rezultate usporedbe s izmjerenim podacima. Također, provest će se postupak analize točnosti koji se temelji na usporedbi vrijednosti jačine i smjera vjetra u određenim točkama dobivenim numeričkim modelom s podacima izmjerenim od strane mikrometeorološke grupe iz Geofizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu. Izlazni rezultat bit će odabir najpovoljnije PBL sheme koja će uvažavati specifičnosti složene konfiguracije terena priobalnog područja južne Dalmacije i na taj način signifikantno povećati točnost samog modela.

 

Očekivani rezultat projekta

Implementacija najpovoljnije PBL sheme numeričkog modela

Cilj projekta:

 

Cilj projekta je u suradnji s Geofizičkim odsjekom PMF-a odabrati najbolju PBL shemu za meteorološki numerički model Meteo centra d.o.o. Odabirom odgovarajućih ulaznih parametara numeričkog modela, od kojih je PBL shema jedan od najvažnijih čimbenika, postiže se veća točnost izračuna u odnosu na standardne sheme što je od izuzetne važnosti za prognozu meteoroloških elemenata (temperatura, režim oborina, vjetar i slično) koji u velikoj mjeri ovise o konfiguraciji terena. Ciljane skupine korisnika se prvenstveno odnose na projektiranje postrojenja alternativnih izvora energije (vjetroparkovi, sunčeva energija itd) gdje se u početnoj fazi traže što točniji meteorološki podaci za određivanje budućih lokacija turbina.

 

Ukupna vrijednost projekta

99.750,00 HRK + PDV (EU sufinanciranje u iznosu od 69.825,00 HRK)
Razdoblje provedbe projekta
7.5.2020.- 7.8.2020.
Kontakt osoba za više informacija
Jadranko Šmitlehner, meteocentar@gmail.com

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/<